Nowy cennik obowiązuje od 01 stycznia 2024r.

16,00 zł/dzień – bez diety
18,00 zł/dzień – realizacja diety wskazanej w oświadczeniu rodzica

W przedszkolu serwowanych jest pięć posiłków:

  • I śniadanie,
  • II śniadanie,
  • zupa
  • II danie,
  • podwieczorek

W przypadku dłuższej nieobecności dziecka, za wyjątkiem pierwszego dnia nieobecności,
pod warunkiem powiadomienia w danym dniusekretariatu placówkisms- em do godz. 8.00 o ilości dni nieobecności dziecka,odliczana będzie opłata za wyżywienie, za dni absencji.