NAUCZYCIELE

Magdalena John

 • licencjat; magister – pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Wiktoria Kozłowska

 • licencjat – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z wczesnym nauczaniem języka angielskiego;
 • uprawnienia do realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych w oparciu o metody pracy Marii Montessori
 • magister – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnym

Klaudia Oszielor

 • licencjat; magister – pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Michalina Wieczorek

 • magister– pedagogika resocjalizacyjna
 • studia podyplomowe – edukacja elementarna wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • studia podyplomowe – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

PEDAGOG SPECJALNY / TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Magdalena Pisarek

 • licencjat – resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • magister – pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna
 • studia podyplomowe – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną(oligofrenopedagogika)

Patricia Szaforz

 • licencjat; magister – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapeutyczna
 • studia podyplomowe – edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

JĘZYK ANGIELSKI

Monika Pisula- Kożuch

 • licencjat– filologia angielska; specjalizacja: nauczanie języka angielskiego
 • magister – specjalizacja: nauczyciel języka angielskiego
 • właściciel Świetlicy Edukacyjnej JAWOREK

JĘZYK NIEMIECKI

Marlena Dudek-Piskorz

 • magister – filologia w zakresie nauczania języka niemieckiego
 • studia podyplomowe – tyflopedagogika
 • nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublińcu

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Emilia Ulfik

 • licencjat – pedagogika w zakresie pracy socjalno-opiekuńczej i wychowawczej
 • magister – pedagogika resocjalizacyjna
 • studia podyplomowe – logopedia

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RYTMICZNE

Sonia Wachowska

 • magister – teoria muzyki
 • nauczyciel rytmiki i kształcenia ruchu (rytmika ruchu, metodyka prowadzenia zespołów rytmicznych, improwizacja fortepianowa)
 • dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Lublińcu

ZAJĘCIA SPORTOWE

Sebastian Radek 

 • licencjat – wychowanie fizyczne
 • magister – zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi
 • studia podyplomowe – przygotowanie motoryczne w grach zespołowych
 • Kurs trenerski PZPN UEFA B
 • prezes, trenerSporting Football Academy

Adrian Kucharski

 • Kurs trenerski PZPN UEFA B

ZAJĘCIA NAUKI GRY W SZACHY

Dariusz Szopka

 • instruktor gry w szachy
 • Mistrz Polski z 1987r.
 • kierownik sekcji szachowej w Lublińcu w LKS Sparta Lubliniec

POMOCE NAUCZYCIELI

Marlena Pękała

Małgorzata Fafińska -Atłachowicz

Izabela Płonka