FILOZOFIA PRACY

Maria Montessori, była prekursorką nowoczesnej pedagogiki „przenikniętej duchem miłości, humanitaryzmu i tolerancji”, w której najważniejsze miejsce zajmuje dziecko.

Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni,
ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat.
Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona,
ale całość jego zdolności psychicznych.

Maria Montessori

Doktor i naukowiec Maria Montessori opracowała bardzo skuteczną metodę pracy z maluchami. W pedagogice stworzonej przez naukowca najważniejsze jest wychowywanie polegające na wspieraniu spontaniczności i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Dzięki zastosowanej metodzie dziecko ma szansę na poszukiwanie własnych uzdolnień i nieskrępowany rozwój z jednoczesnym wsparciem wychowawców w przedszkolu przy aktywnej współpracy rodziców.

Priorytetem nauczania przedszkolnego jest zagwarantowanie dziecku bezpiecznego miejsca, jakim jest nasze przedszkole, aby nabrało pewności i rozwinęło skrzydła. Małe dziecko jest jak gąbka, która w szybkim tempie przyswaja wiedzę i umiejętności. Ważne jest, aby znalazło własne indywidualne tempo pod okiem profesjonalistów, dążąc do osiągania dojrzałości na każdym etapie rozwoju i samodzielności w realizowaniu wewnętrznego potencjału. Wychowawca przedszkolny, obserwując dziecko, wspiera je i pozwala swobodnie się rozwijać, nieustannie wskazując rozliczne możliwości. Kluczem sukcesu jest odnalezienie własnego „ja”.

Przykazania Marii Montessori:

 1. Dzieci chłoną wiedzę z otoczenia.
 2. Krytykowane dzieci łatwiej i częściej oceniają innych.
 3. Chwalone dziecko nauczy się doceniania innych.
 4. Okazując dziecku wrogość, uczysz go walczyć.
 5. Będąc uczciwym wobec dziecka ono też będzie uczciwe wobec ciebie.
 6. Dziecko wyśmiewane stanie się osobą nieśmiałą.
 7. Dziecko wychowane w poczuciu bezpieczeństwa uczy się ufać innym.
 8. Oczerniając dziecko rozwijasz w nim poczucie winy.
 9. Akceptując pomysły dziecka, uczysz je żyć w zgodzie ze sobą.
 10. Będąc przychylnym dziecku, uczysz je cierpliwości.
 11. Wspierając dziecko, nabiera ono pewności siebie.
 12. Dziecko, żyjąc w przyjaznym środowisku, czuje się potrzebne i uczy się znajdować miłość.
 13. Nigdy nie mów źle o swoim dziecku, nieważne czy jest blisko, czy daleko.
 14. Zawsze szanuj swoje dziecko, nawet jeśli popełnia błędy. Naprawi je teraz lub później.

Źródła:

thechildrensmontessori.com

Małgorzata Miksza „Zrozumieć Montessori, czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka.” IMPULS, Kraków 2009 r.

Magdalena Szuksta, Maria Mendel „Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta, R. Steinera” Zakład Wydawnictw i Reklamy „Iwanowski”. Płock 1995 r.