OFERTA

OFERTA

 • realizacja zajęć dydaktycznych w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem elementów pedagogiki Marii Montessori
 • język angielski (2 x w tygodniu); jesteśmy placówką partnerską Międzynarodowego Programu Powszechnej DwujęzycznościDWUJĘZYCZNE DZIECI BILINGUAL FUTURE
 • język niemiecki (1 x w tygodniu)
 • zajęcia muzyczno- rytmiczne (1 x w tygodniu)
 • gimnastyka ogólnorozwojowa z wychowawcą (codziennie)
 • Sportowa Akademia Małego Przedszkolaka (1 raz w tygodniu)
 • zajęcia plastyczne/sensoplastyka®(1 raz w miesiącu)
 • zajęcia nauki gry w szachy (1 x w tygodniu)
 • terapia pedagogiczna (zgodnie z potrzebami dzieci)
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (1 x w tygodniu)
 • zajęcia logopedyczne (zgodnie z potrzebami dzieci)
 • kącik małego czytelnika (2 x w tygodniu)
 • ABC sztuki kulinarnej (co 2 miesiące – grupa sowy)
 • Świat blisko nas (co 2 miesiące – grupa wróbelki)
 • Mali przyrodnicy (co 2 miesiące – grupa misie)
 • dogoterapia (1 x co pół roku)
 • eksperymenty fizyczne i chemiczne (1 x na kwartał)

Ponadto oferujemy cyklicznie:

 • wycieczki dydaktyczne i krajoznawcze
 • wyjazdy do kina
 • wyjazdy do Lubisfery
 • warsztaty tematyczne np. przyrodnicze, czekoladowe
 • spotkania z ciekawymi osobami
 • spektakle teatralne np. kukiełkowe
 • w ramach profilaktyki: szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, spotkania z policjantem
 • festyny czy też imprezy okolicznościowe umożliwiające wszechstronny rozwój fizyczny, duchowy, kulturowy i społeczny dzieci

Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające stosowne uprawnienia lub certyfikaty.