OFERTA

 • realizacja zajęć dydaktycznych w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem elementów pedagogiki Marii Montessori
 • język angielski (2 x w tygodniu- mgr języka angielskiego)
 • język hiszpański (1 x w tygodniu – mgr języka hiszpańskiego)
 • język niemiecki (1 x w tygodniu – mgr języka angielskiego)
 • zajęcia muzyczno- rytmiczne (1 x w tygodniu – mgr rytmiki, kształcenia słuchu, audycji muzycznych, fortepianu)
 • gimnastyka ogólnorozwojowa z wychowawcą (codziennie – wychowawcy grup)
 • Sportowa Akademia Małego Przedszkolaka –(1 raz w tygodniu – mgr wychowania fizycznego, trener Sporting Football Academy)
 • zajęcia plastyczne/sensoplastyka® (2 razy w miesiącu – mgr sztuki)
 • zajęcia nauki gry w szachy (1 x w tygodniu – instruktor nauki w gry szachy)
 • terapia pedagogiczna (zgodnie z potrzebami dzieci- mgr pedagogiki specjalnej, terapeuta pedagogiczny)
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (1 x w tygodniu – mgr pedagogiki specjalnej, terapeuta pedagogiczny)
 • zajęcia logopedyczne (zgodnie z potrzebami dzieci- mgr logopedii)
 • kącik małego czytelnika (2 x w tygodniu  – wychowawcy grup)
 • ABC sztuki kulinarnej (co 2 miesiące – grupa sowy)
 • Świat blisko nas (co 2 miesiące – grupa wróbelki)
 • Mali przyrodnicy (co 2 miesiące – grupa misie)
 • dogoterapia (co 3 miesiące – mgr psychologii poznawczej; trener)
 • eksperymenty fizyczne i chemiczne (1 x na kwartał -– wychowawcy grup)

Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.